Challenging Society Sessions

UvA-wetenschappers dagen internationale kenners uit om een maatschappelijk thema op scherp te zetten en samen met een helikopterblik over de grenzen van hun werkterrein heen te kijken. Deze reeks is geinspireerd door het lustrumthema van de UvA: Inspiring Generations.

Wat houdt de reeks in?

Sprekers zijn onder anderen Helen Nissenbaum (filosoof en informatie wetenschapper), Ronald Skeldon (geograaf), Barbara Sahakian (neurowetenschapper en neuroethicus), Jacques Rupnik (historicus en politicoloog) en Sheila Jasanoff (Hoogleraar 'Science & Technology'). Actuele thema's zoals privacy, wereldwijde migratie en 'human enhancement' worden gedurende deze reeks ter discussie gesteld.

'Challenging Society Sessions' bestaat uit in totaal zes avonden met speciale internationale keynote sprekers die door UvA wetenschappers worden uitgedaagd tot een kritische reflectie op hun gepresenteerde zienswijze. Deze reeks is geïnspireerd op het UvA lustrumthema 'Inspiring Generations'. Op 12 oktober was de eerste bijeenkomst 'Privacy & Data' met Prof. Helen Nissenbaum.

14 November- Challenging Society Session, Globale Migratie: kritische zaak of grote illusie?

Bekroond deskundige in het migratiedomein, prof. Ronald Skeldon, en UvA Challenger Prof. Hein de Haas geven een kritische reflectie op de oorzaken en effecten van migratie tijdens de aankomende Challenging Society Session. Vragen zoals 'wie zijn de migranten binnen Europa? En wat leren we van de huidige empirische gegevens over de globale migratiegolven? Hebben we echt zo veel te vrezen als maatschappij of moeten we erkennen dat liberale economische markten juist wanhopig op zoek zijn naar migranten? ' zullen worden gesteld tijdens deze avond in de Aula op 14 november, van 19.30 - 21.15 uur. Meld je aan via het formulier (in Engels).

Rode draad

De geschiedenis toont dat we ons niet altijd scherp bewust zijn van de gevolgen van innovaties en wetenschappelijke vondsten. En dat terwijl de impact van wetenschap op de maatschappij vandaag de dag een spanningsveld teweegbrengt; onze wereld wordt meer en meer gevormd door technologische vindingen en nieuwe wetenschappelijke inzichten. Die vondsten en inzichten zijn de drijfveer voor nieuw beleid en nieuwe wetgeving of zelfs de voedingsbodem voor nieuwe waarden en normen.
We doorgronden steeds beter de materie waaruit we bestaan of die ons omringt. Maar wat zijn de gevolgen van die kennis? Wat voor wereld leveren die vindingen op? In wat voor maatschappij willen we leven? Is vooruitgang niet tegen te gaan? Moeten we ons bewustzijn versterken over de gevolgen van onze keuze voor steeds meer, langer of sneller? Hoe is dat aan te pakken?

Thema's:

  • 12 oktober: Privacy & Data met Prof. Helen Nissenbaum (NYU/Cornell tech)
  • 14 november: Global Migration met Prof. Ronald Skeldon (UNU-MERIT)
  • 22 februari, 2018: Human Enhancement met Prof. Barbara Sahakian(University of Cambridge)
  • Maart, 2018: Future Banking
  • 17 april, 2018: Challenging Europe met Prof. Jacques Rupnik (SciencesPo)
  • 22 mei, 2018: Remaking Nature met Prof. Sheila Jasanoff (Harvard)

De gesprekken worden geleid door Tracy Metz , de interactie met de zaal wordt voorbereid door een aantal UvA studenten. Naast de Challenging Society Sessions zijn er extra masterclasses, werkgroepen en andere inhoudelijke activiteiten die het thema verder verdiepen.

Op de hoogte blijven?

Tot en met mei is er bijna iedere maand een ‘Challenging Society Session’ over een van de bovenstaande thema’s. Wil je op de hoogte blijven van deze reeks? Of de eerste zijn die zich kan aanmelden voor een sessie over een van de thema’s? Meld je dan aan.

Gepubliceerd door  Universiteit van Amsterdam

6 november 2017