Challenging Society Sessions

UvA-wetenschappers dagen internationale kenners uit om een maatschappelijk thema op scherp te zetten en samen met een helikopterblik over de grenzen van hun werkterrein heen te kijken. Deze reeks is de academische lustrumactiviteit voor medewerkers en studenten: Inspiring Generations.

Sprekers zijn onder meer Helen Nissenbaum (filosofe en informatiewetenschapper), Ronald Skeldon (geograaf), Barbara Sahakian (neuroscientist en neuro-ethicus) en Sheila Jasanoff (Science & Technology Harvard). Denk aan actuele vraagstukken als Privacy, Migratie, Human Enhancement.
De reeks 'Challenging Society Sessions' bestaat uit zes avonden met bijzondere internationale gasten en is geïnspireerd op het lustrummotto ‘Inspiring Generations’.

Rode draad

De geschiedenis toont dat we ons niet altijd scherp bewust zijn van de gevolgen van innovaties en wetenschappelijke vondsten. En dat terwijl de impact van wetenschap op de maatschappij vandaag de dag een spanningsveld teweegbrengt; onze wereld wordt meer en meer gevormd door technologische vindingen en nieuwe wetenschappelijke inzichten. Die vondsten en inzichten zijn de drijfveer voor nieuw beleid en nieuwe wetgeving of zelfs de voedingsbodem voor nieuwe waarden en normen.
We doorgronden steeds beter de materie waaruit we bestaan of die ons omringt. Maar wat zijn de gevolgen van die kennis? Wat voor wereld leveren die vindingen op? In wat voor maatschappij willen we leven? Is vooruitgang niet tegen te gaan? Moeten we ons bewustzijn versterken over de gevolgen van onze keuze voor steeds meer, langer of sneller? Hoe is dat aan te pakken?

Thema's:

  • Privacy & Data
  • Migration
  • Human Enhancement
  • Remaking Nature
  • Future Banking
  • Challenging Europe

De gesprekken worden geleid door Tracy Metz of Bart Krull, met input van UvA studenten. Rondom de gespreksavonden zijn er discussiebijeenkomsten, werkgroepen en andere inhoudelijke activiteiten die het thema verder verdiepen.

Op de hoogte blijven?

Vanaf september is er maandelijks een ‘Challenging Society Session’ over één van de thema’s. Wil je op de hoogte blijven van deze reeks? Of de eerste zijn die zich kan aanmelden voor een sessie over een van de thema’s? Meld je dan hieronder aan.

What’s Next? Robbert Dijkgraaf in Tuschinski

We leven in een stroomversnelling van wetenschap en technologie. Nieuwe materialen, levensvormen, communicatiemiddelen en denkende machines gaan de komende jaren ons leven ingrijpend veranderen. Wat betekent dit voor de wereld van morgen? Robbert Dijkgraaf geeft het startschot voor deze reeks en gaat op zondagmiddag 3 september in gesprek met verschillende UvA-onderzoekers over de nieuwe uitdagingen voor de toekomst; voor de mens, de wereld en het universum.

Helaas is het maximaal aantal aanmeldingen bereikt. Je kunt je nog wel aanmelden voor een wachtlijst, volg hiervoor de aanmeldlinks.

Gepubliceerd door  Universiteit van Amsterdam

2 september 2017