Inspiring Generations

Tal van activiteiten zetten in 2017 het 385-jarig bestaan van de UvA luister bij. Onder het motto ‘Inspiring Generations’ zijn er inhoudelijke bijeenkomsten en feestelijke activiteiten, voor de academische gemeenschap en de stad.

Het lustrum van de UvA krijgt vorm door jaarlijks terugkerende evenementen in een lustrumjasje te steken. Zo krijgen de Amsterdamlezingen, de Universiteitsdag, de Intreeweek en de Opening Academisch Jaar een extra glansje vanwege het 385-jarig bestaan van de universiteit. Daarnaast zijn er eenmalige activiteiten.

 • Maandag 9 januari - Wie jarig is trakteert

De eerste activiteit in het lustrumjaar was een traktatie onder het motto ‘Wie jarig is, trakteert’. Studenten, medewerkers en UvA-alumni die net als de UvA op 8 januari zijn geboren, kregen een mail met een felicitatie en konden maandag 9 januari een presentje ophalen. Amsterdammers die op dezelfde dag als de UvA jarig zijn, werden via Facebook opgeroepen hun presentje op te halen.

 • Maandag 9 januari - Lancering Lustrumbeurzen

Op de Dies Natalis werden lustrumbeurzen gelanceerd voor UvA-promovendi om extra buitenlandse ervaring op te doen.

 • 8 februari - 26 april - Collegereeks 'The next big thing'

In de collegereeks ‘The next big thing’ wordt de toekomst van de wetenschap belicht met de grote vragen en dilemma’s vanuit inhoudelijke, ethische, maatschappelijke en historische perspectieven. Ook niet-studenten schoven aan in de collegebanken.

 • Dinsdag 2 mei - Fotoshoot 385 jaar UvA

Bij de lustrumactiviteiten hoort passend beeld. Daarom werden foto's gemaakt van groepen studenten en medewerkers in de vormen van de cijfers 3, 8 en 5 onder het motto '385 jaar UvA in beeld'.

 • Woensdag 31 mei - Onderwijsdag

De UvA Onderwijsdag haakte met het thema Inspring Generations aan bij het 385-jarig bestaan van de UvA. Het lustrumthema verwijst naar het heden, het verleden én de toekomst van de universiteit. En dat past precies bij de ontwikkelingen in de onderwijsvisie van de universiteit.

 • Zaterdag 17 juni - Universiteitsdag

De Universiteitsdag is hét jaarlijkse evenement voor alumni en medewerkers. Dit jaar was het thema 'Inspiring Generations'. De kinderen kregen een fietsbel en zongen de jarige UvA toe bij de opening van het ouder-kindprogramma.

 • Donderdag 29 juni - Summer Festival REC

Na het succes van voorgaande edities vindt op 29 juni 2017 weer het Summer Festival Roeterseiland plaats. Hét festival voor en door studenten en medewerkers met een werkplek op het REC. De bezoekers krijgen een lustrumijsje.

 • Zondag 3 september - What's next?

Robbert Dijkgraaf in gesprek met verschillende UvA-onderzoekers over de nieuwe uitdagingen voor de toekomst; voor de mens, de wereld en het universum. Start van de Challenging Society Sessions.

 • Maandag 4 september - Opening Academisch Jaar

In de officiele start van het academisch jaar laten Geert ten Dam en Robbert Dijkgraaf hun licht schijnen over het thema 'Inspiring Generations'. Aansluitend is het jaarlijkse feest voor medewerkers en studenten in het Atrium, extra feestelijk vanwege het lustrum. Daar heffen we het glas op het nieuwe jaar en praten we elkaar bij.

 • September - Pop-up colleges

Op nog geheime plaatsen en momenten worden passanten in de loop van september getrakteerd op pop-up colleges over allerlei wetenschappelijk onderzoek dat ook buiten de muren van de universiteit betekenis heeft. De wetenschappers gaan ook langs op scholen.

 • September 2017 - juni 2018 - 'Challenging Society Sessions'

UvA-wetenschappers dagen internationale kenners uit om een maatschappelijk thema op scherp te zetten in deze academische reeks. Voor studenten, medewerkers en geinteresseerden in academische discussies.

 • Zaterdag 18 november - U Night

Met alle Amsterdammers viert de UvA haar verjaardag in de U Night op 18 november 2017: een kennisfestival met lezingen en debatten en vol feestelijke elementen. Neem je hersens en je dansschoenen mee. Blok je agenda voor die novembernacht.

 

Gepubliceerd door  Universiteit van Amsterdam

11 juli 2017