Lustrumbeurzen voor promovendi

Ter ere van haar 385-jarige bestaan lanceerde de UvA begin 2017 speciale lustrumbeurzen. Met deze beurs kunnen UvA-promovendi voor hun onderzoek relevante internationale ervaring opdoen.

De beurzen worden in twee rondes vergeven. In juni 2017 werden de eerste  beurzen toegekend. Begin 2018 opent de aanmelding voor de tweede ronde beurzen.

Lustrumbeurzen 2017

Het grote aantal ingediende voorstellen (94) toonde aan dat de lustrumbeurs in een behoefte voorziet. De promovendi die een lustrumbeurs ontvingen, waren afkomstig van alle faculteiten.

PDF: Overzicht begunstigden, bestemmingen en bestedingen

Nieuws: 22 UvA-promovendi ontvangen Lustrumbeurs

Lustrumbeurzen 2018

De tweede aanvraagronde van de lustrumbeurzen wordt op 8 januari 2018 geopend. Promovendi konden vanaf die datum tot en met 3 april 2018 een aanvraag indienen. Meedingende promovendi krijgen in juli 2018 bericht over de toekenningen.

Over de lustrumbeurzen

De lustrumbeurs is bedoeld om tijdens het promotietraject relevante ervaring  buiten Nederland op te doen die van toegevoegde waarde is voor het onderzoek van de promovendus. De bestemming van de beurs mag geen voorwaarde zijn voor voltooiing van het promotietraject.

De lustrumbeurzen worden samen met het Amsterdams Universiteitsfonds gefinancierd. Het College voor Promoties kent de lustrumbeurzen toe, op voordracht van een selectiecommissie. De lustrumbeurs is een aanvulling op al bestaande beurzen.

Gepubliceerd door  Universiteit van Amsterdam

9 april 2018