Lustrumbeurzen voor promovendi

Ter ere van haar 385-jarige bestaan lanceert de UvA speciale lustrumbeurzen. Met de beurs kunnen UvA-promovendi extra internationale ervaring opdoen.

De mooiste traktatie van een jarige is een investering in de toekomst. Promovendi zijn onontbeerlijk voor de toekomst van de wetenschap. Daarom wordt bij de start van het lustrumjaar een nieuw type beurs gelanceerd: lustrumbeurzen voor UvA-promovendi. De lustrumbeurs is bedoeld om tijdens het promotietraject ervaring  buiten Nederland op te doen en is een aanvulling op de reeds bestaande beurzen.

Promovendi kunnen de beurs aanvragen voor bijvoorbeeld een congres in het buitenland, een internationale cursus in het buitenland, een bezoek aan buitenlandse collega’s of enig ander zinvol doel in het buitenland. De deadline voor de eerste ronde is gepasseerd, de tweede ronde betreft aanvragen voor de periode september 2018 - september 2019. De communicatie over de tweede ronde start najaar 2017. Per beurs is maximaal 3.000 euro beschikbaar.

De lustrumbeurzen worden samen met het Amsterdams Universiteitsfonds gefinancierd. Het College voor Promoties kent de lustrumbeurzen toe, op voordracht van een selectiecommissie. Tijdens de Dies Natalis in januari 2018 worden de toekenningen uit de eerste ronde officieel bekend gemaakt (de begunstigden krijgen uiteraard eerder bericht).

Nieuws: 22 UvA-promovendi ontvangen Lustrumbeurs

Gepubliceerd door  Universiteit van Amsterdam

20 juli 2017