Lustrumbeurzen voor promovendi

Ter ere van haar 385-jarige bestaan lanceerde de UvA begin 2017 speciale lustrumbeurzen. Met deze beurs kunnen UvA-promovendi voor hun onderzoek relevante internationale ervaring opdoen.

De beurzen worden in twee rondes vergeven. In juni 2017 werden de eerste  beurzen toegekend. Begin 2018 opent de aanmelding voor de tweede ronde beurzen.

Lustrumbeurzen 2017

Het grote aantal ingediende voorstellen (94) toonde aan dat de lustrumbeurs in een behoefte voorziet. De promovendi die een lustrumbeurs ontvingen, waren afkomstig van alle faculteiten.

PDF: Overzicht begunstigden, bestemmingen en bestedingen

Nieuws: 22 UvA-promovendi ontvangen Lustrumbeurs

Lustrumbeurzen 2018

De tweede aanvraagronde van de lustrumbeurzen werd op 8 januari 2018 geopend. Promovendi konden vanaf die datum tot en met 3 april 2018 een aanvraag indienen. Meedingende promovendi kregen in juli 2018 bericht over de toekenningen.

Verloop tweede ronde toekenningen lustrumbeurzen

Net als in de eerste ronde was er veel animo voor de lustrumbeurzen; in totaal werden er 108 aanvragen ingediend. De selectiecommissie heeft getoetst op criteria als de relevantie van de bestemming en de voorgestelde activiteit voor het onderzoek van de promovendus, de kwaliteit van de motivatiebrief en de kwaliteit van de aanbevelingsbrief.

Uiteindelijk heeft de commissie 29 aanvragen als excellent beoordeeld. Het beschikbare budget gaf ruimte voor maximaal 12 toekenningen; er is geloot naar rato van het aantal inzendingen per faculteit om tot de 12 definitieve toekenningen te komen.

De beurzen zijn toegekend aan:

 
André Baart Faculteit Economie en Bedrijfskunde
Anne Roos Smink Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen
Guglielmo Mastroserio Faculteit Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica
Jacob van den Eijnden Faculteit Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica
Marijn Sax Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Martijn Bart Faculteit Natuurwetenschap, Wiskunde en Informatica
Miesje van der Stoel AMC
Tycho Maas Faculteit der Geesteswetenschappen
Wigbertson Julian Isenia Faculteit der Geesteswetenschappen

De op de lijst ontbrekende begunstigden hebben (nog) geen toestemming verleend voor publicatie van hun naam. Mogelijk wordt deze lijst nog bijgewerkt.

Over de lustrumbeurzen

De lustrumbeurs is bedoeld om tijdens het promotietraject relevante ervaring  buiten Nederland op te doen die van toegevoegde waarde is voor het onderzoek van de promovendus. De bestemming van de beurs mag geen voorwaarde zijn voor voltooiing van het promotietraject.

De lustrumbeurzen worden samen met het Amsterdams Universiteitsfonds gefinancierd. Het College voor Promoties kent de lustrumbeurzen toe, op voordracht van een selectiecommissie. De lustrumbeurs is een aanvulling op al bestaande beurzen.

Gepubliceerd door  Universiteit van Amsterdam

31 juli 2018