Onderwijs centraal

Woensdag 31 mei was de eerste Onderwijsdag van de UvA. Rode draad door het programma was de geactualiseerde Onderwijsvisie, die half juni aan de academische gemeenschap wordt voorgelegd.

De 200 deelnemers aan de Onderwijsdag hoorden keynote speeches van o.a. hoogleraar Denny Borsboom over de vraag wat een academicus eigenlijk is en student Mourad Farahat over de international classroom. Daarna kon gekozen worden uit verschillende workshops rond onderwijsgerelateerde onderwerpen.

Meer over de Onderwijsdag

Gepubliceerd door  Universiteit van Amsterdam

19 juni 2017