Universiteitsdag: 17 juni

De Universiteitsdag is hét jaarlijkse evenement voor alumni en medewerkers. Dit jaar is het thema van de Universiteitsdag 'Inspiring Generations'. Maar dat is niet de enige weg waarlangs de Universiteitsdag aanhaakte bij het lustrum.

Video wordt geladen..

Bezoekende kinderen kregen een fietsbel met lustrumlogo, waarmee zij de jarige UvA toezongen bij de opening van het ouder-kindprogramma. 'Er is er een jarig, tringtring, tringtring...' 
De sprekers kregen als dank voor hun inzet een chocoladereep, net als elke 10e bezoeker.

Wie jarig is, trakteert

Lezingen en debat

Het programma bestaat onder meer uit een kennisfestival met lezingen, debatten en borreloptredens.

Keynotespreker was Patti Valkenburg, universiteitshoogleraar Media, jeugd en samenleving. Valkenburg sprak in de Aula over liefde en haat op internet. Met de toename in online liefdesrelaties heeft ook online haat het licht gezien. Kennis over online liefde en haat groeit, ook binnen de UvA.

Verder waren er voordrachten over wetenschappelijk onderzoek naar biomaterialen, hartfalen en verslaving, en over zeventiende-eeuws textiel en de schoonheid van complexe systemen. De debatten gingen over actuele onderwerpen als het levenseinde, politieke vernieuwing en de universiteit van de toekomst. En er waren interviews met bekende alumni en medewerkers als Barbara Baarsma, Sacha de Boer en Erik Verlinde, die een nieuwe verklaring heeft voor de zwaartekracht.

Kinderprogramma

Nieuwsgierige kinderen (4 tot 12 jaar) maakten kennis met wetenschap en de universiteit van hun (groot)ouders. Er waren velerlei uitdagende workshops: van het teddyberenziekenhuis en natuuronderzoek tot een debat-battle en muziekworkshop met studenten van het J. Pzn Sweelinckorkest.

Gepubliceerd door  Universiteit van Amsterdam

22 juni 2017