Organisatie

Hoe komen de plannen tot stand?

Het project 'Lustrumviering' is belegd bij het universiteitsbrede Bureau Communicatie, in opdracht van het CvB en de rector magnificus. Medewerkers en studenten denken langs verschillende wegen mee aan de invulling van de lustrumviering.

Plannen halen en brengen

December 2016 zijn de eerste plannen voorgelegd aan de hoofden Communicatie van de faculteiten, die nieuwe ideeën inbrachten. Begin februari 2017 is de opzet een agendapunt in overleg van het CvB en is de opzet meegedeeld aan de decanen van de faculteiten in hun regulier bestuurlijk overleg.
In het overkoepelend orgaan van Amsterdamse studentenverenigingen (AKvV, 9 januari 2017) hield de projectleider een presentatie.
Verder waren en zijn er gesprekken met individuele collega’s en studenten binnen de UvA om plannen te toetsen en ideeën op te halen.

Samenstelling klankbordgroep Lustrumviering

Voor de lustrumviering is een klankbordgroep ingericht onder voorzitterschap van Geert ten Dam, collegevoorzitter. In de eerste bijeenkomst in december 2016 werd de opzet voorgelegd aan de klankbordgroep en op basis van de reacties is de lijst activiteiten aangescherpt. In de tweede bijeenkomst werd het nieuwe overzicht besproken en vastgesteld. De nadruk in deze bijeenkomst eind januari lag op het eerste voorstel voor de Universiteitsnacht (18 november 2017).
De klankbordgroep is breed samengesteld uit de academische gemeenschap. 
Leden van de klankbordgroep Lustrumviering zijn:

 • Geert ten Dam, voorzitter College van Bestuur (voorzitter klankbordgroep)
 • Bas de Bruin, docent van het jaar 2016, hoogleraar Scheikunde
 • Saskia Grotenhuis, directeur Open Schoolgemeenschap Bijlmer
 • Karen Maex, rector magnificus
 • Johan Nota, student en organisator Intreeweek 2016
 • Henriette van Oosterzee, Bureau Communicatie
 • Jan Hindrik Ravesloot, hoogleraar Fysiologie
 • Patti Valkenburg, universiteitshoogleraar Media, Jeugd en Samenleving
 • Bruno Verschuere, winnaar IG Nobel Prize, universitair docent Klinische Psychologie
 • Fred Weerman, decaan Faculteit der Geesteswetenschappen, hoogleraar Nederlandse Taalkunde
 • Mas Fopma, projecleider Lustrumviering UvA 385 (ondersteuning klankbordgroep)

Gepubliceerd door  Universiteit van Amsterdam

11 juli 2017