Lustra in 2017

De Universiteit van Amsterdam viert in 2017 haar 385-jarig bestaan. Maar dat is niet het enige lustrum in 2017, binnen noch buiten de muren van de UvA. Van harte gefeliciteerd!

 • In 2017 is CREA 5 jaar gehuisvest op het Roeterseilandcomplex. Januari 2017 werd de nieuwe huisvesting gevierd in kleine kring. Sjoerd Jans schetste de eerste verhuisperikelen, die nu al tot een ver verleden lijkten te behoren. www.crea.uva.nl
 • Sinds 2007, 10 jaar geleden, heeft het ERC Beurzenprogramma meer dan 6.500 projecten (mede)gefinancierd. In die tien jaar kwamen 62.000 aanvragen binnen.
 • SPUI25, het cultureel-academisch podium aan het Spui, bestaat 10 jaar in 2017. http://www.spui25.nl
 • De Faculteit der Geesteswetenschapp werd opgericht in 1997 en bestaat dus 20 jaar in 2017. Deze faculteit ontstond door samenvoeging van drie faculteiten: de Faculteit der Letteren, de Faculteit der Wijsbegeerte en de Faculteit der Theologie. Meer over de FGw
 • Het Universitair Sport Centrum (USC) bestaat in 2017 40 jaar en is de plek waar sporten en sporters elkaar ontmoeten. Het USC is er voor studenten en medewerkers van het Hoger Onderwijs, maar iedereen kan er terecht voor zorg, sport of zaalhuur. website USC 
 • Het Nederlands Studenten Orkest (NSO) is in 1952 opgericht en bestaat 65 jaar in 2017. Via landelijke audities onder studenten wordt het NSO jaarlijks opnieuw samengesteld.  http://www.nso.nl/het-nso.html.
 • De University of Tartu (Estland) is in hetzelfde jaar gesticht als de Universiteit van Amsterdam. http://www.ut.ee/en

1632

 • … is het geboortejaar van Johannes Vermeer... van Antoni van Leeuwenhoek... van John Locke... en van Baruch Spinoza.
 • ... is de titel van de populaire boekenserie van Eric Flint (‘Ring of Fire’).
 • … is het jaartal in de linkerbovenhoek op de 'Anatomische Les' van Rembrandt van Rijn.
 • ... is het jaar waarin werd gestart met de bouw van de Taj Mahal in Indië.
 • ... is onderdeel van de naam LANNETT 1632 (Hydrochlorothiazide and triamterene 25 mg / 37.5 mg), een medicijn tegen hoge bloeddruk, ...
 • ... en van 'Brasserie 1632', het restaurant bij de Maastrichtse golfbaan.

Radio 538 bestaat 25 jaar

Radio 538 is een commerciële radiozender in Nederland die sinds 11 december 1992 uitzendt en in 2017 25 jaar bestaat. 538 richt zich tot volwassenen tussen de 20 en 49 jaar die een voorkeur hebben voor pop-, dance- en r&b-muziek. Het station draait veel actuele hits, meestal uit de Nederlandse Top 40.

Gepubliceerd door  Universiteit van Amsterdam

13 april 2017