Lagerhuisdebatten

Er werd verhit gediscussieerd tijdens de lagerhuisdebatten over 'LGBTQIAP' en 'de toekomst van Amsterdam'.

U Night plaatsen onder/bij het lagerhuisdebat over Amsterdam

Illustratie: Josephine Moons

Amsterdam in 2025, betuttelend oord of vrijplaats?

In 2025 wordt Amsterdam 750 jaar. Tegen die tijd telt de stad meer dan 900 duizend inwoners en 23 miljoen jaarlijkse bezoekers. Is onze hoofdstad dan een betuttelend oord of een open tolerante vrijplaats? Zijn zoveel toeristen nodig voor de economische groei of zuigen ze de ziel uit de stad? Moeten auto's uit de binnenstad geweerd worden en zijn we erbij gebaat als Amsterdam straks de 2 miljoen inwoners aantikt? Tijdens het eerste lagerhuisdebat lieten de debaters hun visie op de toekomst van de stad weten.

U Night

Geert ten Dam, voorzitter van het College van Bestuur van de UvA, leidde de stellingen in en beoordeelde de discussie op respect, humor, inhoud en overredingskracht. De winnaar ging naar huis met de titel ‘Amsterdam U Night debater of the year’.

LGBTQIAP: is de grens van onze tolerantie bereikt?

Waar we eerst spraken over LGBT, hebben we het nu al over LGBTQIAP. En dan nóg sluiten we ongetwijfeld mensen buiten. Is het echt nodig om iedereen in een eigen hokje te stoppen? En zijn genderneutrale communicatie en toiletten aanstellerij of emancipatie? Staat vrijheid van geaardheid boven vrijheid van geloof? En wordt de samenleving steeds inclusiever, of is de grens van onze tolerantie bereikt? Het tweede lagerhuisdebat leverde pittige discussies op.

U Night

Souad Boumedien (vrouw, lesbisch, activist, Marokkaan én ambassadeur van PRIDE Amsterdam) leidde de stellingen in en beoordeelde de discussie op inhoud, overredingskracht, respect en humor. De winnaar ging naar huis met eeuwige roem en de titel LGBTQIAP-UvA-U-Night debater of the year!

U night

Lenneke Hoedemaker is freelance gespreksleider, theatermaker en oud-student Europese Studies aan de UvA. Zij trad op als moderator van beide debatten.

Locatie: VOX-POP

Gepubliceerd door  Universiteit van Amsterdam

6 december 2017