Ronde drie

22.00 - 22.30 uur

Alix Rübsaam - AI or Die: a posthumanist approach to our humanity

(in English)

Some say that technologies like artificial intelligence will pose an existential threat to ‘our’ humanity. Should we be concerned by this? What exactly is this humanity that we’re so keen on preserving and what role do the perceived borders between the human and its technology play in predictions about such threats?

Nineteenth-century humanist ideas about universal human characteristics cannot be sustained and a single answer to the question: ‘What does it mean to be human in the face of contemporary technologies’ will no longer suffice. Alix Rübsaam will explain how our technologies can help build a posthumanist approach to our humanity instead.

Alix Rübsaam is researcher on Posthumanism and philosophy of technology. She is a PhD candidate at the University of Amsterdam and currently affiliated with the Amsterdam School for Cultural Analysis. Her current research focuses on theories and technologies that "think beyond" the human as a central actor and agent.

Jelle zuidema – Zijn uw gedachten nog veilig? De computer die precies weet wat u denkt

De afgelopen 30 jaar hebben hersenwetenschappers steeds meer inzicht gekregen in de manieren waarop mensen waarnemen, beslissen, handelen en praten. Ondanks hun succesvolle kijkjes in het brein blijken zelflerende computerprogramma’s deze wetenschappers toch nog de loef af te steken. In dit minicollege laat Jelle Zuidema zien hoe de computer op basis van hersenscans kan voorspellen welk woord een proefpersoon zojuist heeft gezien of gehoord. Ook bespreekt hij welke taalkundige modellen tot deze mogelijkheid hebben geleid en welke kansen en uitdagingen deze techiek voor de taalwetenschap van de toekomst biedt.

Dr. Jelle Zuidema is universitair docent aan  het Institute for Logic, Language and Computation van de Universiteit van Amsterdam. Hij doet onderzoek naar computermodellen van taal, cognitie en het brein, en is geïnteresseerd in de evolutie en neurale basis van taal. Van 2015-2019 is Zuidema top research fellow van het nationale onderzoeksprogramma 'Language in Interaction'.

Sarah de Lange – Wordt Geert Wilders ooit premier? Radicaal rechts-populistische partijen in Europa

Radicaal rechts-populistische partijen zijn de afgelopen decennia enorm gegroeid in Europa. Toch gooiden partijen als het Front National, de Partij Voor de Vrijheid en de UK Independence Party in verkiezingsjaar 2017 minder hoge ogen dan verwacht. Is het radicaal rechts-populisme op zijn retour als gevolg van Brexit en Trump? Of is er een kans dat Geert Wilders op een dag toch nog premier van Nederland wordt? Sarah de Lange presenteert verklaringen voor het succes (en falen) van radicaal rechts-populistische partijen in Europa, en reflecteert op de impact die deze partijen hebben op de liberale democratie en haar burgers.

Prof. dr. Sarah L. de Lange is houder van de Dr. J.M. Den Uyl leerstoel aan de Afdeling Politicologie van de Universiteit van Amsterdam.

André Nollkaemper -  De invloed van Donald Trump op de internationale rechtsorde

De Verenigde Staten hebben een bepalende rol gespeeld in de ontwikkeling van de internationale rechtsorde na de Tweede Wereldoorlog. Ondanks grote verschillen in het  buitenlands beleid van achtereenvolgende presidenten, steunden de VS de ambities van de Verenigde Naties voor een internationale samenleving die werd gedragen door recht, in plaats van uitsluitend door macht. De rol van de VS maakte het ook mogelijk dat Europa haar idealen kon nastreven: meer mensenrechten, democratie en vrede. Nu de Verenigde Staten onder Donald Trump een radicaal andere koers inslaan, verandert de internationale rechtsorde.  De VS kiezen meer voor het realisme van Rusland en China, en minder voor de idealen van Europa. Het is tijd voor een bestandopname:  leidt de verkiezing van Trump als president tot een fundamentele trendbreuk in het internationale recht, en wat betekent dat voor de Europese idealen?

Prof. mr. André Nollkaemper is hoogleraar Internationaal publiekrecht en decaan van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid. Daarnaast is hij directeur van het Amsterdam Center for International Law (ACIL), dat hij in 1999 oprichtte en dat is uitgegroeid tot ‘centre of excellence’ aan de UvA.

Irene Zwiep – De reikwijdte van Kabbala: meer dan een trend onder celebrity’s

Bij Kabbala denken mensen vaak aan beroemdheden als Madonna en Ashton Kutcher. En had het niet ook iets te maken met rode armbandjes? Vraagt men verder dan blijft het vaak ijzig stil. Want waar de Kabbala nu precies voor staat en waar het zijn oorsprong vindt, dát weten de meesten zo gauw niet precies te vertellen. In dit minicollege probeert Irene Zwiep de aanhoudende populariteit van deze oude mystieke leer te verklaren en geeft ze een beeld van de verschillende manieren waarop Joden (en niet-Joden) die door de eeuwen heen hebben ingevuld.

Irene Zwiep is sinds 1997 houder van de leerstoel voor Hebreeuws en Joodse studies aan de Universiteit van Amsterdam. Daarnaast is ze sinds 2008 hoofd van het Institute of Culture and History, het grootste onderzoeksinstituut van de Faculteit der Geesteswetenschappen.

Bennett Kleinberg – Why we need a Crime Science
(in English)

Crime and security problems are increasingly studied as complex phenomena. They evolve and behave dynamically. To address current crime and security challenges (e.g. terrorism, cybercrime, travel crime, human trafficking, piracy) a shift away from classical offender-focused and sociological approaches is on its way towards actual crime prevention research. This talk will outline the idea behind an interdisciplinary Crime Science and show how it is different from criminological approaches. Case studies highlight promising directions and concerns.

Bennett Kleinberg is a doctoral researcher at the University of Amsterdam. His research is on large-scale airport security innovation at the intersection of Crime Science, Cognitive Psychology, Computational Linguistics and Artificial Intelligence. He also developed and teaches the first Crime Science module in Amsterdam.

Gepubliceerd door  Universiteit van Amsterdam

24 november 2017