Ronde één

20.00 - 20.30 uur

Maarten Reesink – Grachtengordeldieren en andere ongenode gasten

Waar mensen wonen, wonen dieren. Of we dat nu altijd leuk vinden of niet. De mens heeft van meet af aan een haat-liefdeverhouding gehad met de andere schepsels die zich ook uitstekend thuis voelen in onze leefomgeving.

In deze lezing gaat Maarten Reesink in op de culturele aspecten van onze relatie met de dieren die ons ongevraagd gezelschap houden. Vragen die hij onder andere zal beantwoorden zijn: hoe zagen we in het verleden onze relatie met dieren in het algemeen, en met sommige soorten in het bijzonder? En hoe is ons beeld van deze buurtgenoten allengs geworden tot wat het nu is?

Maarten Reesink is verbonden aan de leerstoelgroep Media en cultuur aan de Universiteit van Amsterdam. Zijn specialisaties zijn reality-tv en fancultuur, publieke omroep en commerciële televisie. Momenteel specialiseert hij zich in de representatie en betekenis van dieren in de populaire en audiovisuele cultuur.

Udo Reijnders – Een kijkje in de keuken van de échte CSI-dokter

Forensisch artsen: u kent ze wel van tv. Ergens is onder verdachte omstandigheden een overledene gevonden. De arts komt op de plaats delict, kijkt onder het laken en weet precies wat er zich heeft afgespeeld. Zó werkt het dus niet.

Forensisch artsen leveren medische expertise in opdracht van politie en justitie. Daarnaast zijn ze bij vragen over mogelijke zedenmisdrijven, onbegrepen overlijdensgevallen of mishandeling de vraagbaak voor artsen en specialisten uit andere disciplines. Tijdens dit college biedt bijzonder Hoogleraar Udo Reijnders, eerstelijns forensische geneeskunde, een exclusief kijkje in de keuken van de écht CSI-dokter.

In november 2015 werd Udo Reijnders benoemd tot bijzonder hoogleraar eerstelijns forensische geneeskunde aan de UvA/het AMC.  In die rol houdt hij zich onder andere bezig met de academisering van de eerselijns forensische geneeskunde.

Patricia Pisters - Our Brains on Screen: Neurocinema and Psychopathologies of Media Culture

(in English)

Wim Wenders pioneered with digital technology to render images from direct brain stimulation, translating dream images from the brain onto the screen in his movie Until the End of the World (1993). Science fiction then has become neuroscientific reality. Film and other visualization technologies have always had an intimate relationship with the idea of disclosing the mysteries of our brain worlds. In this lecture Patricia Pisters will discuss some developments in the history of film in relation to developments in neuroscience and our knowledge about (and obsessions with) the brain.

Patricia Pisters is professor of film at the Department of Media Studies of the University of Amsterdam and director of the Amsterdam School of Cultural Analysis (ASCA). Her latest book Filming for the Future is on the work of Dutch documentary filmmaker Louis van Gasteren (Amsterdam University Press, 2016). Currently she is working on a book project about madness, cinema and contemporary media; and on a multi-media project on metallurgy, media and minds. See for articles, her blog, audio-visual material and other information also www.patriciapisters.com.

Ton Nabben – Uppers en dreamers: de normalisering van drugs in het Amsterdamse nachtleven

Vanaf eind jaren tachtig overspoelde het succes van housemuziek het Amsterdamse uitgaansleven met een nieuwe ‘chemische generatie’ van jonge stappers. De snelheid waarmee ecstasy uitgroeide tot  de meest populaire drugs  na cannabis, overviel  beleidsmakers, politie/justitie en de gezondheidszorg. Sindsdien is het drugspalet alleen maar groter geworden en wordt er gesproken van een ‘normalisering’ van drugsgebruik onder de Amsterdamse nachtvlinders. In dit minicollege zullen in vogelvlucht de huidige trends op de gebruikers- en drugsmarkt worden besproken en toegelicht. De nadruk  komt daarbij vooral te liggen op de rol van trendsetters in het nachtleven.

Ton Nabben promoveerde in 2010 als criminoloog aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Amsterdam. Hij is mede-auteur van het jaarlijks verschijnende antenneonderzoek naar trends in alcohol, tabak en drugs bij jonge Amsterdammers. Daarnaast is hij co-auteur van de tweejaarlijkse trendrapportage NL.Trendwatch, over de gebruikersmarkt van uitgaansdrugs in Nederland.

Beate Roessler - Privacy in een post-privacy tijdperk?

Onze privacy wordt bedreigd. Enerzijds verzamelen bedrijven en de overheid op grote schaal persoonlijke data, anderzijds geven we zelf ook veel prijs op sociale media. En dan zijn er ook nog de wearables met bijbehorende apps waarmee we data die we zelf over ons gedrag verzameld hebben delen, zoals de Fitbit. Toch hechten we aan onze privacy. We willen niet onder surveillance gesteld of gemanipuleerd worden. En niet alleen willen  we dat onze eigen privacy gerespecteerd wordt, we hoeven ook zeker niet al te veel over willekeurige andere mensen aan de weet te komen. In dit minicollege gaat Beate Roessler in op vragen als: wat betekent het als wordt beweerd dat we in een post-privacytijdperk leven? En in hoeverre is privacy nog mogelijk, nodig en gewenst?

Beate Roessler is voorzitter van de capaciteitsgroep Philosophy and Public Affairs aan de Universiteit van Amsterdam. Ze heeft een ruime hoeveelheid publicaties over de ethiek van privacy op haar naam staan. Momenteel werkt ze aan een project met de titelThe Politics of Privacy’.

Diana de Wolff – Vertrouwen in de rechtstaat: verantwoordelijkheid van advocaten en rechters?

Ingewikkelde regels, lange procedures en moeilijke taal zorgen er indirect voor dat mensen het vertrouwen in de rechtstaat verliezen. De mensen om wie het uiteindelijk gaat, krijgen het gevoel dat de behandeling van hun geschil een eigen leven gaat leiden, zonder dat er daadwerkelijk een oplossing gevonden wordt.

In dit minicollege vraagt Diana de Wolff zich af of dat niet anders kan en wat de rol van advocaten en rechters is in het behouden van het vertrouwen van de burgers. Wat mogen we van hen verwachten en lossen rechters en advocaten de juridische problemen van mensen eigenlijk wel echt op?

Diana de Wolff is bijzonder hoogleraar Advocatuur. Daarnaast is ze een veelgevraagde docent in postacademische arbeidsrechtopleidingen en publiceert zij regelmatig in sociaalrechtelijke vakbladen.

Paul Dijstelberge - Zinloze kennis: over de collectie anatomieboeken van de Universiteit van Amsterdam

Bij de Bijzondere Collecties worden honderden anatomieboeken bewaard. Sommige zijn bijna 500 jaar oud, andere zijn wereldberoemd. Ze zijn vaak adembenemend mooi. Maar wat was precies de functie van die boeken? Werd je er een betere dokter van? Of pakte al die - vaak verkeerd geïnterpreteerde - kennis juist fataal uit voor zieken?

Boekhistoricus Paul Dijstelberge zal aan de hand van een even prachtige als gruwelijke reeks anatomische afbeeldingen uit de vijftiende tot en met de negentiende eeuw ingaan op onderbelichte aspecten van de medische geschiedenis.

Gepubliceerd door  Universiteit van Amsterdam

24 november 2017