Ronde twee

21.00 - 21.30 uur

Fred Spier - Big History: de geschiedenis van het geheel als voorbereiding op onze toekomst

In het dagelijks leven merk je er niet zo veel van, maar onze menselijke geschiedenis is ingebed in die van de planeet, het zonnestelsel, de melkweg en het heelal als geheel. Bewustzijn van deze zogenaamde ‘big history’ werpt een heel ander licht op onze eigen geschiedenis en helpt ons onze plek in ruimte en tijd beter te bepalen. Wat heeft de huidige politieke situatie bijvoorbeeld te maken met de geschiedenis van kosmos, aarde, leven, en mensheid? Vanuit het gezichtspunt van big history kan hier snel een antwoord op geformuleerd worden, niet gehinderd door grenzen tussen de academische vakgebieden.

In zijn lezing gaat Fred Spier dieper op deze materie in en beantwoordt hij de vraag of big history kan helpen om ons een accurater beeld van onze toekomst te vormen.

Fred Spier is universitair hoofddocent big history aan het Instituut voor Interdisciplinaire Studies van de Universiteit van Amsterdam. Hij is sinds 1994 aan de universiteit verbonden als onderzoeker en docent. Meer informatie over zijn werk is te vinden op www.bighistory.info

Agneta Fischer - De zin en onzin van emoties

Over emoties kan een heleboel gezegd worden. Zijn ze zinnig, of beperken ze ons vooral? Wanneer zijn ze onschuldig en wanneer worden ze gevaarlijk? En hoe verschillend zijn mannen en vrouwen eigenlijk op emotioneel vlak? In dit minicollege vertelt internationaal erkend emotie-expert Agneta Fischer het je allemaal. En ze legt uit waarom je vooral níet op je intuïtie moet afgaan.

Agneta Fischer is sinds 1999 verbonden aan de programmagroep Sociale Psychologie van de Universiteit van Amsterdam. Sinds 2002 is zij hoogleraar in de Sociale Psychologie van Emoties.

Jean Tillie – Geboorte van een extremist: waarom mensen radicaliseren

Na een aanslag vragen we ons en masse af wat iemand zo ver brengt dat hij tot terroristische daden overgaat. Professor doctor Jean Tillie zoekt in dit minicollege antwoord op deze vraag door in te gaan op kwesties als: Wat is radicalisme en in welk opzicht verschilt het van extremisme? Hoe groot is de kans dat iemand radicaliseert en waar wordt die kans door bepaald? Welk gedachtegoed is aantrekkelijk voor mensen die radicaliseren en hoe ligt de verhouding tussen radicalisme, extremisme en democratie?

Professor doctor Jean Tillie is decaan van de Faculteit Maatschappij en Recht aan de Hogeschool van Amsterdam. Hij doet onderzoek naar de kwaliteit van de multiculturele democratie en richt zich daarbij onder andere op radicalisme, extreem-rechts stemgedrag, negatieve gevoelens jegens immigranten en de politieke integratie van immigranten.

Natali Helberger – How to burst your filter bubble

(in English)

Don’t know what a filter bubble is? Then it’s likely that the algorithms of Facebook and Google  determined that you’re probably not very interested in this subject. How great are the chances that YOU will end up in a situation in which the online media and social networks only tell you what they think you want to hear? And what can you do to handle your information overload, without missing something important?  These are the topics that Natali Helberger will discuss with her audience during her talk. So make sure to burst your bubble and don’t miss out.

Natali Helberger is professor of Information Law at the Faculty of Law of the University of Amsterdam. She focuses on the legal position and protection of users in the digital society.

Coyan Tromp – 'Wicked problems'

Hoe zorgen we ook in de toekomst voor voldoende energie, voedsel en water voor de almaar groeiende wereldbevolking? En hoe doen we dat ook nog zónder dat we het klimaat dermate aantasten dat de aarde een onleefbare planeet wordt? Dit zijn vraagstukken die spelen op meerdere niveaus, en waar verschillende factoren en actoren bij zijn betrokken. Het is moeilijk om overeenstemming te krijgen over de definiëring van de problemen, laat staan om er goede oplossingen voor te vinden. Daarom zouden we ze kunnen aanduiden als ‘P2C2Es’: Processes to Complex too Explain, en worden ze ook wel wicked problems genoemd. In dit minicollege gaat dr. Coyan Tromp met het publiek op zoek naar de soorten kennis die we nodig hebben om dergelijke vraagstukken op te lossen.

Coyan Tromp is curriculumontwikkelaar bij  het Instituut voor Interdisciplinaire Studies en docent wetenschapsfilosofie en visieontwikkeling binnen de bachelor Future Planet Studies van de Universiteit van Amsterdam.

Willemijn van Dolen - Als meer, juist minder wordt: dilemma’s voor de consument

We zijn bezorgd over onze privacy, maar geven met één klik persoonlijke informatie aan Facebook weg. We willen dat bedrijven transparant zijn, maar kijken zelf vaak de andere kant op. We willen veel opties, maar kunnen vervolgens niet kiezen uit alle mogelijkheden op Airbnb.
In dit minicollege bespreekt Willemijn van Dolen paradoxen in consumentengedrag. Deze paradoxen worden versterkt door de enorme groei van online marketing en sociale media. In een tocht langs Facebook-depressie, verlies van controle, privacy, toename van transparantie, en informatie-overbelasting schetst Willemijn de dilemma’s voor de hedendaagse consument en werpt ze een blik op diens toekomst.

Willemijn van Dolen is verbonden aan de Universiteit van Amsterdam als hoogleraar Marketing aan de Amsterdam Business School. In haar onderzoek richt ze zich onder meer op online consumentencommunicatie, maatschappelijk verantwoord ondernemen en sociale media.

Gepubliceerd door  Universiteit van Amsterdam

4 december 2017